Zagadnienia techniczne

Rodzaje Turbin

Ruchy mas powietrza przy powierzchni Ziemi stanowią nieograniczone i zawsze dostępne źródło energii. Do jej pozyskiwania stosuje się dwa podstawowe rodzaje turbin wiatrowych:

#1

na osi pionowej - VAWT (Vertical Axis Wind Turbine)

#2

na osi poziomej - HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine - tzw. „tradycyjne wiatraki”)

Writing icon purple
#3

Turbina wiatrowa z RotoBoosterem:

Kształt i konstrukcja RotoBoostera wymuszają przyspieszenie przepływu powietrza kierowanego do komory wirnika turbiny. Testy modeli RotoBoostera wykazały znaczące zwiększenie prędkości obrotowej wirników.

Writing icon purple

Zalety Turbiny Z RotoBoosterem:

Biorąc pod uwagę liczne zalety turbin VAWT zaprojektowaliśmy urządzenia z RotoBoosterem, siłownie wiatrowe SKENT, które:

✔️ nie wymagają ustawiania względem kierunku wiatru

✔️ zapewniają bardzo wysoką wydajność, tak z jednego urządzenia jak i z obszaru

✔️ są doskonałe do rozproszonej produkcji energii

✔️ pracują w najszerszym zakresie prędkości wiatru, od słabych podmuchów do najsilniejszych jego porywów

✔️ w pełni nadają się do recyklingu

✔️ są tanie i łatwe w produkcji, montażu (i demontażu w celu relokacji) oraz utrzymaniu (serwisowanie z poziomu gruntu)

✔️ zwiększają niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.

✔️ są ciche oraz bezpieczne dla ludzi i zwierząt

Efektywność:

Kształt i konstrukcja RotoBoostera wymuszają przyspieszenie przepływu powietrza kierowanego do komory wirnika turbiny. Testy modeli RotoBoostera wykazały znaczące zwiększenie prędkości obrotowej wirników.

Efektywność w liczbach:

Już przy dwukrotnym zwiększeniu prędkości powietrza działającego na łopaty wirnika, RotoBooster pozwala uzyskać większą moc urządzenia w porównaniu z „tradycyjną” turbiną HAWT przy tej samej wysokości wirnika. Przy czym powierzchnia natarcia dla turbiny VAWT z RotoBoosterem jest tu czterokrotnie mniejsza:

HAWT: średnica wirnika D=15 m, powierzchnia natarcia A=176,6 m2, prędkość atmosferyczna powietrza ta sama, co działającego na łopaty wirnika -V=12,5 m/s, moc urządzenia P=85 kW;
VAWT z RotoBoosterem: wysokość wirnika h=15 m, powierzchnia natarcia A=45 m2, prędkość atmosferyczna powietrza V=12,5 m/s, prędkość powietrza działającego na wirnik V=25 m/s, moc urządzenia ok. P=130 kW.

Porównanie mocy Turbin:

Wysokość wirników 15 m.

„Badania wykazały, że (RotoBooster) powoduje lokalny wzrost prędkości powietrza w komorze wirnika. Dodatkowo udowodniono, że wzrost ten występuje w całym badanym zakresie prędkości wiatru” – dr Krzysztof Rogowski.

wydajność z hektara:

Specjalną zaletą naszych siłowni wolnostojących jest ich wydajność na hektarze z hektara. Przykładowo, urządzenie o nominalnej mocy 1,1 MW, o wysokości około 35-40 m i średnicy około 8 m, przy średniej rocznej prędkości wiatru 5 m/s (10 m/s przy maksymalnej generacji mocy), może wygenerować 2,4 GWh/rok - co stanowi 25% wydajności obliczonej z mocy nominalnej.
Możemy bezpiecznie ustawić 5 takich turbin na hektarze, co daje łączną moc nominalną 5,5 MW/ha i możliwość uzyskania 12,0 GWh rocznie. Dla porównania, jedna standardowa turbina na osi poziomej (HAWT) o mocy nominalnej około 1,1 MW zajmuje tylko „pod wirnikiem” około 1,2 ha (np. Nordex N120).